ODCZUWASZ PRZEWLEKŁY
BÓL KRĘGOSŁUPA?

NIE CZEKAJ!

UE

PRACOWNIK

Projekt skierowany jest do osób w wieku 18 i więcej lat, czynnych zawodowo, odczuwających przewlekłe bóle kręgosłupa z terenu województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Jak skorzystać z udziału w projekcie?

  • Wypełnij Ankietę kwalifikującą do projektu* i przekaż do Realizatora projektu lub ośrodka współpracującego (lista w zakładce Aktualności). Ankieta składa się z:

(1) Kwestionariusza przesiewowego STarT Back Tool

(2) Kwestionariusza przesiewowy w kierunku spondyloartropatii oraz

(3) pytań wykluczających

  • Jeśli spełnisz kryteria udziału w projekcie zostaniesz umówiony na wizytę do lekarza medycyny pracy, który oceni Twój stan zdrowia i zaplanuje ścieżkę pomocy.
  • Wypełnij zgodę na udział w projekcie – Deklaracja uczestnictwa w projekcie wraz z Oświadczeniem uczestnika projektu**.

 Świadczenia bezpłatne w ramach projektu:

  • Ocena częstości występowania i rodzaju dolegliwości bólowych kręgosłupa przy użyciu kwestionariuszy przesiewowych
  • Konsultacja lekarza medycyny pracy – ocena stanu zdrowia w przypadku braku przeciwskazań – skierowanie na zajęcia z fizjoterapeutą.
  • Warsztaty rehabilitacji ruchowej – bezpłatne zajęciach z fizjoterapeutą obejmujące łącznie 7 godzin, w tym poradę edukacyjną oraz ćwiczenia w grupach do 15 osób.
  • Otrzymanie materiałów edukacyjnych służących autorehabilitacji oraz zmianie stylu życiu na prozdrowotny

 

*Druk do pobrania w zakładce w zakładce Materiały do pobrania lub w formie elektronicznej w zakładce Zgłoszenie

** Druk do pobrania w zakładce w zakładce Materiały do pobrania