ODCZUWASZ PRZEWLEKŁY
BÓL KRĘGOSŁUPA?

NIE CZEKAJ!

UE

PRACODAWCA

Projekt skierowany jest do wszystkich Pracodawców – osób zarządzających, specjalistów ds. BHP, pracowników działu kadr i innych zajmujący się sprawami pracowniczymi – zlokalizowanych na terenie województw pomorskiego, warmińsko – mazurskiego i kujawsko – pomorskiego.

Co oferujemy?

Udział w szkoleniach dotyczących problemu przewlekłych bólów kręgosłupa – przyczyn, skutków oraz roli profilaktyki wśród osób w wieku aktywności zawodowej, wyjaśnienie zjawisk prezenteizmu i absenteizm powodujących wymierne straty ekonomiczne.

Bóle kręgosłupa stanowią jedną z najczęstszych przyczyn absencji chorobowej oraz mogą przyczynić się do utraty zdolności wykonywania określonych zawodów. Pracownicy w miejscu pracy często narażeni są na dysfunkcje kręgosłupa wynikające m.in. z:

 • Nieprawidłowej postawy.
 • Przeciążenia układu mięśniowego.
 • Statycznej pracy siedzącej lub stojącej.
 • Dźwigania.
 • Wymuszonej pozycji w pracy.

Prowadzi to do zmniejszenia wydajności pracownika wynikającej z odczuwalnego bólu kręgosłupa.

Jakie korzyści może przynieść udział w projekcie?

Działania realizowane w projekcie przyczynią się do nabycia stosownych kompetencji, wzrostu świadomości oraz poziomu wiedzy w zakresie bólów kręgosłupa oraz sposobów zapobiegania im, co przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i większego komfortu pracy oraz:

 • Zmniejszenie liczby zwolnień lekarskich.
 • Poprawa jakości i wydajności pracy.
 • Redukcja kosztów.
 • Szybszy powrót pracowników do wydajności.
 • Zwiększenie efektywności pracy.

Jak skorzystać z udziału w projekcie?

Wystarczy przesłać informację do Biura projektu lub skontaktować się telefonicznie z Koordynatorem projektu (e-mail: mkondek@copernicus.gda.pl, tel. 507 612 539) – ustalimy zasady współpracy, które obejmują:

 • udział w szkoleniu on-line – zgodnie z poniższym harmonogramem*
 • dostarczenie materiałów informacyjno-edukacyjnych – plakaty, ulotki, zaproszenie do przekazania pracownikom
 • bezpłatne świadczenia medyczne dla pracowników (konsultacja lekarza medycyny pracy oraz warsztaty rehabilitacji ruchowej – 7 godzin zajęć z fizjoterapeutą)
 • możliwość realizacji świadczeń medycznych w lokalizacji pracodawcy

Harmonogram szkoleń:

 • 08.02.2023 – 13:30-15:00 – szkolenie online

 

*Zgłoszenia oraz zapytania dotyczące szkoleń prosimy wysyłać na adres email: bstradza@copernicus.gda.pl