ODCZUWASZ PRZEWLEKŁY
BÓL KRĘGOSŁUPA?

NIE CZEKAJ!

UE

LEKARZ MEDYCYNY PRACY

Zakres zadań:

 1. Weryfikacja kwestionariuszy przesiewowych Kwestionariusza przesiewowego STarT Back Tool oraz Kwestionariusza przesiewowy w kierunku spondyloartropatii (Kwestionariusz przesiewowy w kierunku zapalnego bólu kręgosłupa)
 2. Selekcja pracowników wg grup ryzyka (identyfikacja żółtych i czerwonych flag)
 3. Skierowanie na warsztaty rehabilitacji ruchowej (w zakresie górnego lub dolnego odcinka kręgosłupa) lub w przypadku wystąpienia przeciwskazań – skierowanie

Kwalifikacja do udziału w projekcie.

Do udziału w projekcie zostaną skierowani wyłącznie pracownicy, którzy w co najmniej jednym kwestionariuszu uzyskają wynik ≥ 4 oraz którzy w pytaniach wykluczających uzyskają wynik =0

Kwalifikacja do grup ryzyka

Żółta flaga, jeśli występują:

 • Niespecyficzne bóle kręgosłupa bez objawów neurologicznych.
 • Bóle nasilające się podczas wykonywania pracy zawodowej.
 • Bóle wymagające stosowania NLPZ lub leków przeciwbólowych.
 • Bóle kręgosłupa powodujące ograniczenie aktywności pracownika w pracy i w życiu codziennym.
 • Objawy depresji lub stanu depresyjnego.

Pacjent zidentyfikowany jako „żółta flaga” uzyskuje skierowanie na warsztaty rehabilitacji ruchowej.

Czerwona flaga, jeśli występują

 • Nagły, niespodziewany spadek wagi ciała.
 • Wiek > 50 r.ż.
 • Dodatni wywiad w kierunku nowotworu.
 • Zapalny ból kręgosłupa (ból występujący w drugiej połowie nocy, brak poprawy po wypoczynku, poprawa po ćwiczeniach, naprzemienny ból pośladków, sztywność poranna powyżej 30 minut, poprawa po NLPZ – dodatni wynik kwestionariusza przesiewowego w kierunku zapalnego bólu kręgosłupa (Kwestionariusz przesiewowy w kierunku spondyloartropatii)) ≥4)
 • Ogólne złe samopoczucie/objawy ogólne.
 • Gorączka.
 • Stosowanie ogólne glikokortykosteroidów (osteoporoza)
 • Zaburzenia zwieraczy/mikcji lub inne istotne postępujące deficyty neurologiczne.
 • Ból odcinka piersiowego kręgosłupa.

Przy stwierdzeniu „czerwonej flagi” lub w przypadkach wątpliwych lekarz medycyny pracy zleca wykonanie badań: OB, CRP, morfologii oraz RTG kręgosłupa i/lub miednicy. Na podstawie uzyskanych wyników lekarz dokona ponownej kwalifikacji do grup ryzyka i skieruje na warsztaty rehabilitacji ruchowej lub do dalszej diagnostyki poza projektem.

Wykluczenia z udziału w projekcie

 • Przebyty uraz kręgosłupa.
 • Rozpoznana i leczona choroba autoimmunologiczna, w tym pod kątem bólów przewlekłych kręgosłupa.
 • Rozpoznana i leczona przewlekle farmakologicznie i/lub operacyjnie choroba kręgosłupa.
 • Kiedykolwiek przebyta choroba nowotworowa.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie lekarza medycyny pracy i uczestnika projektu o udzielonym świadczeniu medycznym

 

Harmonogram szkoleń:

 • 09.02.2023 – 13:30-15:00 – szkolenie online

Zgłoszenia oraz zapytania dotyczące szkoleń prosimy wysyłać na adres email: bstradza@copernicus.gda.pl