ODCZUWASZ PRZEWLEKŁY
BÓL KRĘGOSŁUPA?

NIE CZEKAJ!

UE

FIZJOTERAPEUTA

Przeprowadzenie warsztatów rehabilitacji ruchowej dla pracowników/uczestników projektu, w formie zajęć grupowych (max. 15 osób), w tym:

 1. Porada edukacyjna (1h) uświadamiająca o występowaniu, przyczynach i zapobieganiu bólom kręgosłupa – wskazująca również jak zmienić swoje zachowania na bardziej prozdrowotne. Podczas porady dokonywana jest ocena bólu kręgosłupa oraz weryfikacja przydziału do grup ryzyka:
  • wśród pracowników ze stwierdzonym przewlekłym bólem kręgosłupa L-S – polska wersja Kwestionariusza Revised Oswerty Low Back Pain Disability Scale
  • wśród pracowników ze stwierdzonym przewlekłym bólem kręgosłupa szyjnego – Kwestionariusz przesiewowy bólu kręgosłupa szyjnego – Neck disability index wersja polska
  • UWAGA: Kwestionariusz u każdego uczestnika przeprowadzany jest dwukrotnie tj. na początku i na końcu udziału w projekcie celem oceny wpływu wprowadzonych interwencji na sprawność pracownika.
 1. Ćwiczenia w grupach prowadzone przez  fizjoterapeutów na podstawie opracowanego programu:
  • I turnus – 3h zajęć z fizjoterapeutą, szkolenia początkowe dotyczące wykonywania ćwiczeń dedykowanych danej grupie, sprawdzenie poprawności ich wykonywania oraz przekazanie zasad postępowania w codziennych czynnościach w pracy zmniejszających obciążenie kręgosłupa szyjnego i/lub lędźwiowo-krzyżowego,
  • po 3 miesiącach II turnus – 3h zajęć z fizjoterapeutą, ponownie szkolenia przypominające w grupach, w których przeprowadzono szkolenie początkowe w celu sprawdzenia poprawności wykonywanych ćwiczeń i skorygowanie ewentualnych błędów.
  • Każdy uczestnik otrzyma materiały edukacyjne do samodzielnego wykonywania ćwiczeń.

Dokumenty do pobrania do uczestników

 • Kwestionariusz (LS) Revised Oswestry Low Back Pain Disability Scale lub Kwestionariusz (C) Neck Disablity Index – na początku i na końcu udziału w projekcie
 • Oświadczenie personelu medycznego i uczestnika programu o udzielonym świadczeniu – każdorazowo po przeprowadzeniu zajęć